Introduksjon

Som to aktører litt utenfor, det som idag anerkjennes som kollektivtilbudet, hadde vi behov for å eksperimentere med mulighetsrommet for fremtidens mobilitet. Vi har de siste årene jobbet på hver vår front med fremtidens mobilitet, og har sett sterke tendenser internasjonalt, nasjonalt rundt satsingen på mobilitet. Vi så oss litt forbisett som bidragsytere i denne satsningen, og mener at fremtidens mobilitet ikke kan løses med en tjeneste, men gjennom komplimenterende og frodige samarbeid, for å kunne gi borgerne det de har behov for; fullverdig mobilitet.

 

Denne siden er et resultat av en designdreven innovasjonsprosess hvor vi tok innsikt og hypoteser ut i raske eksperimenter. Prosjektet ønsket å se hvordan brukere responderer, handler og endrer adferd basert på vårt mål om å kombinere mobilitet. I en sektor med enorme mulighetsrom ser vi at det i dag; preges av tunge prosesser, lite innovasjon og ennå mindre gjennomføringsevne. Vi ønsker med dette å gi fullstendig tilgang til våre tanker, og eksperimenter, og oppfordrer transportaktører, politikere og byplanleggere til å være med oss å drive frem satsingen på kombinert mobilitet.

Bakgrunn

Samfunnet

“[…] less car dependent lifestyles”

Mål

Kombinert mobilitet

Hvordan

Flere mobilitetsaktører tilgjengeliggjør sine tjenester

Bedre overgang mellom mobilitetstjenester

Hvordan kan vi med eksisterer tjenester, løse mobilitet for de som ikke har egen bil?

– Intensivere de ulike brukeren til å ta sine riktige valg

– Annerkjenne de ulike ordningene

Hvorfor

 

Øke fleksibiliteten og friheten

Tilføre spontanitet og fleksibilitet i kollktivttilbudet

Løse unntaksreisen. Anerkjenne hovedreisen.

Samarbeid

For den reisende gir partnerskap tilgangen til sammenstilt data, sanntidsinformasjon uavhengig av primærtjeneste og muligheten til å kombinere og skape fullstendige reiser. Den reisende er først og fremst interessert i å løse mobilitet, og er dernest interessert i hvem som løser det. Bærekraftige og fremtidsrettede mobilitetsaktører er derfor ikke opptatt av å eie kunden, men av å gjøre sine tjenester relevante og tilgjengelige, slik at brukeren ser deres tilbud som relevant for å løse ens mobilitetsbehov. Ofte innebærer en reise flere transportmiddel. Vi løser idag disse etappene individeult, men vil gjennom å åpne våre apier og dele vår data møte kundens behov: Å gjennomføre reisen på den mest sømløse, økonomiske, bærekraftige måten.

Informasjonsgrafikk for å beskrive våre hypoteser rundt reisetyper, og mønstre basert på avstand.

Målgruppe

Det er en liten gruppe som idag ikke eier egen bil, men det er en tydelig tendens at denne gruppen er voksende, og svært viktig å ta høyde for når man utvikler byer og tjenester for å imøtekomme fremtidens behov. Vi ønsker å se på hvordan vi kan imøtekomme disse behovene idag, for løser vi det for disse, vil dette kunne få ringvirkninger for de som i fremtiden kviter seg med egen bil, og synliggjøre hvordan man kan klare seg uten egen bil.

Primærmålgruppe: Personer i Oslo, uten egen bil, med lappen og norsk statsborgerskap, som er medlem av Hertz Bilpool og/eller Oslo Bysykkel.

 

Segmenter:

 • Bysyklisten med behov for bil månedlig eller sjeldnere
 • Bilpoolisten med umiddelbar tilgang til bilpool
 • Multimodalisten
 • Bilpoolist som skal til en ny pool

Sekundærmålgruppe:

 • Bysykkelmedlemmer med egen bil

Segmenter:

 • Vurderer å kvitte seg med bilen
 • Har behov for privat bil

De har hovedsakelig kollektivtransport som hverdagsmodus.

91.3% av Bysyklistene bruker kollektivt regelmessig(Internspørreundersøkelse, 12.022 svar)

Besøk hos venner og familie er den vanligste fritidsreisen(TØI)

De fleste bruker bilen til utflukter på helgebasis eller store innkjøp(Hertzundersøkelse + DIP datainnsamling)

Bysyklisten

35% benyttet kollektivt som en del av forrige bysykkeltur.(Internspørreundersøkelse, 12.022 svar)

Gjennomsnittsbrukeren har 51 turer i året.

Hver tur i snitt 2,5 km.

28.7% benytter bil, motorsykkel eller moped regelmessig.

11.4% bruker Taxi regelmessig.

Miljøbevisste.

Forventer seg elbil ved bildeling.

Om de ikke hadde bysykkel, ville de tatt mer kollektivt eller gått mer.

Bilpoolisten

Leier bil fra flere pooler.

Poolen er ofte innenfor gangavstand.

Leverer alltid baggasje før de leverer bilen.

De færreste har egen bil.

Den vanligste leieformen er 2-6 timer og de kjører vanligvis 38km

Redegjørelse

Løsningsprinsipper

 1. Addressere kundens mobilitetsbehov gjennom samarbeid
 2. Være med på å opprettholde nullmålet
 3. Ikke bidra til økt bruk innenfor Ring 2
 4. Skape større verdi enn innsatsen det krever å forholde seg til noe nytt

Initativtakere

Prosjektet er et samarbeid mellom Hertz Bilpool og Oslo Bysykkel. Vårt fokusområder har derfor dreid seg rundt disse to tjenestene, men vi har ikke utelukket andre mobilitetsaktørers rolle i målet om å kombinere mobilitet.

De ulike transporttypene, og hvordan vi har vektlagt disse som en del av vårt fokusområde

Synlige overganger

Finnes i form av mobilitetspunkt

 • Hypotese
 • Byplanlegging

“For å binde nettverk sammen må attraktive knutepunkt, stasjoner og stoppesteder utvikles, slik at man går fra tidkrevende overganger til enkel omstigning”. “Gode knutepunkt er avgjørende for utviklingen fra nav til nettverk”3.

 

“Vareboks gjør leveranser enklere”. “Mat kan for eksempel leveres midt på dagen, når trafikkmengden er lavere. Større varer kan også plasseres her, slik at mottakerens eventuelle bilreise […] kan unngås”.

 • Funn
 • Refleksjoner

Finnes digitalt i form av ulike kartlag.

Illustrasjon av mobilitetspunkt på Marienlyst

Synlige overgang finnes digitalt i form av ulike kartlag:

Ruter app

Bysykkel app 

Hertz BilPool app

Integrerte tjenester

Dele relevant informasjon gjennom APIer

Vær- og sesongalternativer

Komplimenterende tjenester

 

   

Belønnet adferd

Gi ut kuponger til egne, eller andre tjenester

Nedbetaling av tjenesten gjennom bruk

Veien videre

Lastesykler

Vi  vil styrke Vulkan som mobilitetspunkt!

Tanken her var å tilby en ny type tjeneste som kombinerer behovet for mobilitet. Vulkan er et sentraltområdet i Oslo, som allerede har masse butikker, boliger, bysykkel, bildeling og kollektivholdeplasser på alle hjørner. Vi ønsket å teste ut om lastesykler ville fungere her i kombinasjon med andre. Piloten ble laget etter prinsippet om synlige overganger. Laste syklene ble plassert i sentralt, og synlig sammen med bildelingsbilene.

Oslo lastesykkel er en elsykkel med lasterom foran – perfekt når du trenger å frakte litt mer, litt lenger uten fire hjul og drivstoff. Fra 02.01.2019 til 31.03.2019 har du mulighet til å bli med oss i piloten. Syklene står i parkeringshus ( jepp vi prøvde å tenke litt på vinter’n, altså unngå kalde seter og det hele…)  Tjenesten vil i første omgang være A til A, altså at man låser ut og leverer sykkel på samme sted.

Vi er veldig interessert i alle typer tilbakemeldinger om tjenesten, og du vil med din bruk og feedback være med på å forme Oslo Lastesykkel mot mulig lansering. Tjenesten skal være enkel og forståelig for alle, om du så er godt kjent med lastesykkel eller ennå ikke har fått testet.

Oslo Vintersykkel-piloten har et stativ på vulkan, så her vil noen av dere kunne dele både bil, lastesykkel og vintersykkel. 

Gå inn på oslolastesykkel.no for å få mer info. De 15 første som tar kontakt med oss får 3 timer med gratissykling.

I samarbeid med Aspelin Ramm Eiendom AS og Hertz BilPool vil vi styrke Vulkan som mobiltetspunkt. Her lanserer vi en ny pilot med Oslo Lastesykkel