Oppføringer av andreas.seljevold@hertz.no

Introduksjon

Som to aktører litt utenfor, det som idag anerkjennes som kollektivtilbudet, hadde vi behov for å eksperimentere med mulighetsrommet for fremtidens mobilitet. Vi har de siste årene jobbet på hver vår front med fremtidens mobilitet, og har sett sterke tendenser internasjonalt, nasjonalt rundt satsingen på mobilitet. Vi så oss litt forbisett som bidragsytere i denne […]

Bakgrunn

Samfunnet “[…] less car dependent lifestyles” Mål Kombinert mobilitet Hvordan Flere mobilitetsaktører tilgjengeliggjør sine tjenester Bedre overgang mellom mobilitetstjenester Hvordan kan vi med eksisterer tjenester, løse mobilitet for de som ikke har egen bil? – Intensivere de ulike brukeren til å ta sine riktige valg – Annerkjenne de ulike ordningene Hvorfor   Øke fleksibiliteten og […]

Redegjørelse

Løsningsprinsipper Addressere kundens mobilitetsbehov gjennom samarbeid Være med på å opprettholde nullmålet Ikke bidra til økt bruk innenfor Ring 2 Skape større verdi enn innsatsen det krever å forholde seg til noe nytt Initativtakere Prosjektet er et samarbeid mellom Hertz Bilpool og Oslo Bysykkel. Vårt fokusområder har derfor dreid seg rundt disse to tjenestene, men […]

Synlige overganger

Finnes i form av mobilitetspunkt Hypotese Byplanlegging “For å binde nettverk sammen må attraktive knutepunkt, stasjoner og stoppesteder utvikles, slik at man går fra tidkrevende overganger til enkel omstigning”. “Gode knutepunkt er avgjørende for utviklingen fra nav til nettverk”3.   “Vareboks gjør leveranser enklere”. “Mat kan for eksempel leveres midt på dagen, når trafikkmengden er […]

Lastesykler

Vi  vil styrke Vulkan som mobilitetspunkt! Tanken her var å tilby en ny type tjeneste som kombinerer behovet for mobilitet. Vulkan er et sentraltområdet i Oslo, som allerede har masse butikker, boliger, bysykkel, bildeling og kollektivholdeplasser på alle hjørner. Vi ønsket å teste ut om lastesykler ville fungere her i kombinasjon med andre. Piloten ble […]