Introduksjon

Som to aktører litt utenfor, det som idag anerkjennes som kollektivtilbudet, hadde vi behov for å eksperimentere med mulighetsrommet for fremtidens mobilitet. Vi har de siste årene jobbet på hver vår front med fremtidens mobilitet, og har sett sterke tendenser internasjonalt, nasjonalt rundt satsingen på mobilitet. Vi så oss litt forbisett som bidragsytere i denne satsningen, og mener at fremtidens mobilitet ikke kan løses med en tjeneste, men gjennom komplimenterende og frodige samarbeid, for å kunne gi borgerne det de har behov for; fullverdig mobilitet.

 

Denne siden er et resultat av en designdreven innovasjonsprosess hvor vi tok innsikt og hypoteser ut i raske eksperimenter. Prosjektet ønsket å se hvordan brukere responderer, handler og endrer adferd basert på vårt mål om å kombinere mobilitet. I en sektor med enorme mulighetsrom ser vi at det i dag; preges av tunge prosesser, lite innovasjon og ennå mindre gjennomføringsevne. Vi ønsker med dette å gi fullstendig tilgang til våre tanker, og eksperimenter, og oppfordrer transportaktører, politikere og byplanleggere til å være med oss å drive frem satsingen på kombinert mobilitet.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *