Bakgrunn

Samfunnet

“[…] less car dependent lifestyles”

Mål

Kombinert mobilitet

Hvordan

Flere mobilitetsaktører tilgjengeliggjør sine tjenester

Bedre overgang mellom mobilitetstjenester

Hvordan kan vi med eksisterer tjenester, løse mobilitet for de som ikke har egen bil?

– Intensivere de ulike brukeren til å ta sine riktige valg

– Annerkjenne de ulike ordningene

Hvorfor

 

Øke fleksibiliteten og friheten

Tilføre spontanitet og fleksibilitet i kollktivttilbudet

Løse unntaksreisen. Anerkjenne hovedreisen.

Samarbeid

For den reisende gir partnerskap tilgangen til sammenstilt data, sanntidsinformasjon uavhengig av primærtjeneste og muligheten til å kombinere og skape fullstendige reiser. Den reisende er først og fremst interessert i å løse mobilitet, og er dernest interessert i hvem som løser det. Bærekraftige og fremtidsrettede mobilitetsaktører er derfor ikke opptatt av å eie kunden, men av å gjøre sine tjenester relevante og tilgjengelige, slik at brukeren ser deres tilbud som relevant for å løse ens mobilitetsbehov. Ofte innebærer en reise flere transportmiddel. Vi løser idag disse etappene individeult, men vil gjennom å åpne våre apier og dele vår data møte kundens behov: Å gjennomføre reisen på den mest sømløse, økonomiske, bærekraftige måten.

Informasjonsgrafikk for å beskrive våre hypoteser rundt reisetyper, og mønstre basert på avstand.

Målgruppe

Det er en liten gruppe som idag ikke eier egen bil, men det er en tydelig tendens at denne gruppen er voksende, og svært viktig å ta høyde for når man utvikler byer og tjenester for å imøtekomme fremtidens behov. Vi ønsker å se på hvordan vi kan imøtekomme disse behovene idag, for løser vi det for disse, vil dette kunne få ringvirkninger for de som i fremtiden kviter seg med egen bil, og synliggjøre hvordan man kan klare seg uten egen bil.

Primærmålgruppe: Personer i Oslo, uten egen bil, med lappen og norsk statsborgerskap, som er medlem av Hertz Bilpool og/eller Oslo Bysykkel.

 

Segmenter:

  • Bysyklisten med behov for bil månedlig eller sjeldnere
  • Bilpoolisten med umiddelbar tilgang til bilpool
  • Multimodalisten
  • Bilpoolist som skal til en ny pool

Sekundærmålgruppe:

  • Bysykkelmedlemmer med egen bil

Segmenter:

  • Vurderer å kvitte seg med bilen
  • Har behov for privat bil

De har hovedsakelig kollektivtransport som hverdagsmodus.

91.3% av Bysyklistene bruker kollektivt regelmessig(Internspørreundersøkelse, 12.022 svar)

Besøk hos venner og familie er den vanligste fritidsreisen(TØI)

De fleste bruker bilen til utflukter på helgebasis eller store innkjøp(Hertzundersøkelse + DIP datainnsamling)

Bysyklisten

35% benyttet kollektivt som en del av forrige bysykkeltur.(Internspørreundersøkelse, 12.022 svar)

Gjennomsnittsbrukeren har 51 turer i året.

Hver tur i snitt 2,5 km.

28.7% benytter bil, motorsykkel eller moped regelmessig.

11.4% bruker Taxi regelmessig.

Miljøbevisste.

Forventer seg elbil ved bildeling.

Om de ikke hadde bysykkel, ville de tatt mer kollektivt eller gått mer.

Bilpoolisten

Leier bil fra flere pooler.

Poolen er ofte innenfor gangavstand.

Leverer alltid baggasje før de leverer bilen.

De færreste har egen bil.

Den vanligste leieformen er 2-6 timer og de kjører vanligvis 38km

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *