Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Kombinert Mobilitet

De neste årene blir vi 2.5 mrd flere mennesker i verden og i samme periode skal 2.7 mrd flytte inn i urbane strøk. Å løse mobilitet smartere er like relevant for Oslo som Mumbai. Prosjektet tar utgangspunkt i ‘kombinert mobilitet’ og såkalte ‘multimodale reiser’ for å øke effektiviteten, redusere miljøbelastningen
og tilby bedre fleksibilitet for den reisende.

Les om hele prosjektet under fanen «prosjektet» øverst på siden.

Vi har gjort eksperimenter

Hva er et mobilitetspunkt?

  

På Marienlyst er det et tilfeldig mobilitetspunkt. Vi har undersøke om bedre informasjon gir større muligheter for kombinert mobilitet. Handler det om teknologi eller om synlige overganger?

Vi har gjort eksperimenter

Fungerer belønnet atferd?

  

Vi forstår at vi ikke alltid kan ta deg dit du skal. Vi vil derfor gi deg noen fordeler de gangene vi ikke helt strekker til; som den årlige hytteturen, frakting av det skapet fra Finn, eller bare muligheten til å ta en tur ut av byen.

1 000 000

Innbyggere i Oslo

5000 busser

i Oslo sentrum

3000 bysykler

til din disposisjon i Oslo

200 bildelingsbiler

både person- og varebiler som kan leies på timen, døgnet rundt

Interessert i hva vi gjorde?

Les alt om prosjektet

Introduksjon

/
Som to aktører litt utenfor, det som idag anerkjennes som kollektivtilbudet,…

Bakgrunn

/
Samfunnet “[…] less car dependent lifestyles” Mål Kombinert…

Redegjørelse

/
Løsningsprinsipper Addressere kundens mobilitetsbehov gjennom…

Synlige overganger

/
Finnes i form av mobilitetspunkt Hypotese Byplanlegging “For…

Integrerte tjenester

/
Dele relevant informasjon gjennom APIer Vær- og sesongalternativer Komplimenterende…

Belønnet adferd

/
Gi ut kuponger til egne, eller andre tjenester Nedbetaling…